Grundprislista 
Bokförings och hemsidestjänster 2022
Föreningstjänst Skellefteå Seminariegatan 4 931 33 Skellefteå F-skattsedel org.nr. 451013-8599-1 (enskild firma)
www.foreningstjanst.com e-post info@foreningstjanst.com tfn. 070-327 58 47

Mindre föreningar och enskilda firmor i Västerbotten

Upplägg förening/enskild firma (engångskostnad) 500:- (registrering hos skatteverket ingår ej)
Grundavgift (ingår 20 fysiska brev) och upp till 300 elektroniska fakturor 1.000:-
Verifikat upp till 300 per år 3.000:- 
Lönehantering per person och år inkl. årsredovisning skatteverket 5.000:- Lönebidragshantering per person och år 2.000:-
Bankkonto och Plusgirokonto i Nordea vid behov per år 1300:-
Lån av scanner vid behov per år 300:-
Egen hemsidesdomän per år 600:- eller dagsaktuell kostnad hos one.com
Egen enkel hemsida (utan undersidor) med uppdatering per år 1.000:-
Ett större antal undersidor (offert)
Marknadsföringstjänster (offert)
Enkelt årsbokslut med dispositioner (offert)
Alla priser inklusive mervärdesskatt
Fakturering sker halvårsvis i efterskott med betalning inom 10 dagar från fakturadatum. Fakturan via epost
Bokföringen sker i BOQ:s byråprogram och ni får kvartalsvis/månatlig en resultat- och balansrapport

All konversation bör ske via e-post och all redovisning från oss sker till den av Er utsedd attestant och kontaktperson med oss (telefonkontakt vid behov)

Vid revidering av detta avtal skall nytt avtal upprättas undertecknas av firmatecknare
Ett separat avtal om rätten för Föreningstjänst att göra utbetalningar från föreningens konto skall upprättas och delges aktuell bank

Alla utbetalningar och anmodan om fakturering skall attesteras/godkännas före betalning. Kan med fördel ske via epost

Avtal om vilka tjänster Ni önskar upprättas efter överenskommelse och tvister om avtal skall avgöras i Västerbotten


Åke Eriksson