Grundprislista
Bokförings och hemsidestjänster 2021 Föreningstjänst Skellefteå
Seminariegatan 4 931 33 Skellefteå F-skattsedel org.nr. 451013-8599-1 www.foreningstjanst.com e-post info@foreningstjanst.com tfn. 070-327 58 47

Mindre föreningar och enskilda firmor i Västerbotten

Upplägg förening/enskild firma (engångskostnad) 500:-
Grundavgift (ingår 20 fysiska brev) och upp till 300 elektroniska fakturor 500:-
Verifikat upp till 300 per år 3.000:- Verifikat upp till 500 per år 4.000:-
Lönehantering per person och år inkl. årsredovisning skatteverket 5.000:- Lönebidragshantering per person och år 2.000:-
Fakturering max 100 fakturor (efakturor ingår) 1.000:-
Bankkonto och Plusgirokonto i Nordea vid behov per år 1200:-
Lån av scanner vid behov per år 300:-
Egen hemsidesdomän per år 600:- eller dagsaktuell kostnad
Egen enkel hemsida (4 undersidor) med uppdatering per år 500:-
Ett större antal undersidor (offert)
Marknadsföringstjänster (offert)
Enkelt årsbokslut med dispositioner (offert)
Alla priser inklusive mervärdesskatt
Fakturering sker halvårsvis i efterskott med betalning inom 10 dagar från fakturadatum. Fakturan via epost
Bokföringen sker i BOQ:s byråprogram och ni får kvartalsvis/månatlig en resultat- och balansrapport

All konversation bör ske via e-post och all redovisning från oss sker till den av Er utsedd attestant och kontaktperson med oss (telefonkontakt vid behov)


Vid revidering av detta avtal skall nytt avtal upprättas undertecknas av firmatecknare

Ett separat avtal om rätten för Föreningstjänst att göra utbetalningar från föreningens konto skall upprättas och delges aktuell bank

Alla utbetalningar och anmodan om fakturering skall attesteras/godkännas före betalning. Kan med fördel ske via epost


Avtal om vilka tjänster Ni önskar upprättas efter överenskommelse och tvister om avtal skall avgöras i Västerbotten


Åke Eriksson VD