Föreningstjänst

Västerbotten

Start Tjänster Om oss Kontakt Kunder i dagsläget

 

 

Bokföring Hemsidor Marknadsföring

Föreningar i Västerbotten

Beställ prisuppgifter hos info@foreningstjanst.com


Krav för hemsidesuppdatering

Att någon av föreningen utsedd  meddelar uppdateringen

Att någon av föreningen utsedd  ansvarar för innehållet

Att Föreningstjänst har tillgång till hemsidan

 

Vi hjälper er att skaffa en egen domän för er hemsida om Ni så önskar

 

Avtalskrav

Att avtal finns underskrivet av behörig firmatecknare

Att avtalet löper 1 år i taget med ömsesidig uppsägning 3 månader före avtalstidens utgång

Att fakturering i enlighet med avtalet sker årsvis i förskott
Alla priser exkl. moms

 

Föreningstjänst i Skellefteå/Västerbotten

tfn. 070-327 58 47 e-post info@foreningstjanst.com

Postadress: Föreningstjänst c/o Åke Eriksson

Seminariegatan 4 931 33 Skellefteå